News Ticker

คนอังกฤษให้ความสนใจวิทยุดิจิตอล DAB น้อยลง

คนอังกฤษให้ความสนใจวิทยุดิจิตอล DAB น้อยลง

หน่วยงานกำกับด้านสื่อของอังกฤษ (Ofcom) ได้เผยผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าผู้วังวิทยุในอังกฤษจำนวน 27% รับฟังผ่าน DAB ซึ่งถือเป็น 1 ในสามของการรับฟังวิทยุแบบดิจิตอลทั้งหมด (ผ่านอินเตอร์เน็ต และเครือยข่ายทีวี) ซึ่งตัวเลขนี้ถือเป็นตัวเลขสัดส่วนสูงที่สุดในโลก แม้ว่าวิทยุดิจิตอลในอังกฤษจะเริ่มตั้งแต่ปี 1995 ที่ผ่านมาก็ตาม

ข้อมูลนี้บ่งบอกถึงว่าการรับฟังผ่าน DAB นั้นกำลังเข้าสู่จุดสูงสุด และจากการที่ Ofcom ได้สอบถามครัวเรือนที่ยังไม่มีวิทยุระบบ DAB ว่าจะหาซื้อมาครอบครองภายใน 1 ปีหรือไม่ 6 ใน 10 ครัวเรือนตอบว่าคงจะไม่ซื้อ (13%) คงจะไม่ซื้อเลย (21%) ไม่ซื้อแน่นอน (25%) โดยตัวเลขเพียง 14% เท่านั้นที่จะซื้อเครื่องรับ DAB

วิทยุในระบบ FM ยังคงเป็นผู้นำในการรับฟังวิทยุในประเทศอังกฤษซึ่งก็ไม่ได้เกินความคาดหมายเนื่องจากยังมีเครื่องรับวิทยุ FM อยู่อีกราว 110 ล้านเครื่องบนเกาะอังกฤษ และยังไม่มีการตัดสินใจของรัฐบาลในการปิดระบบ FM เหมือนประเทศนอร์เวย์

dab-ofcom

การวัดการรับฟังวิทยุนั้นอยู่บนพื้นฐานที่ยังไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากในแต่ละครัวเรือนสามารถรับฟังวิทยุได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น AM FM DAB หรือผ่านอินเตอร์เน็ต หรือผ่านเครือยข่ายทีวี หรือดาวเทียม อีกตัวแปรหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นคือการรับฟังผ่านเครือข่ายมือถือในปัจจุบัน

ข้อมูลจาก ofcom

Leave a comment

Your email address will not be published.


*