News Ticker

ความคืบหน้าล่าสุด วิทยุดิจิตอลไทย

ความคืบหน้าล่าสุด วิทยุดิจิตอลไทย

ข่าวคราวความคืบหน้าของวิทยุดิจิตอลในไทยนั้นหายไปจากหน้าสื่อไปสักพักนึงแล้ว อาจจะเป็นไปได้ว่าทาง กสทช. กำลังล้มลุกคลุกคลานกับการผลักดันทีวีดิจิตอล ซึ่งตอนนี้ผ่านมาเข้าปีที่ 3 แล้วจะเห็นได้ว่าเริ่มมีทีวีดิจิตอลล้มหายตายจากไปหลายราย มีรายงานการฟ้องร้องถึงประสิทธิภาพการทำงานของ กสทช. อยู่หลายคดีด้วยกัน จึงเป็นไปได้ว่าทาง กสทช. อาจจะกำลังพยายามแก้ไขปัญหาในประเด็นของทีวีดิจิตอลให้ลุล่วงก่อนถึงจะไปผลักดันวิทยุดิจิตอลต่อไป

ซึ่งข่าวคราวล่าสุดเกี่ยวกับการผลักดันวิทยุดิจิตอลซึ่งได้มีการดำเนินการมาตลาดตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาทางประธาน กสท. ได้มีการมอบหมายให้ทางสำนักงาน กสทช. ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีการทดลองระบบรับส่งกันอีกครั้งภายในปี 2561

ทั้งนี้งานในช่วงที่ผ่านมาของ กสทช. นั้นได้มุ่งบรรเทาสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกิจการด้านการกระจายเสียงเช่น

– การพิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงนั้น สำนักงาน กสทช. กำลังเร่งพิจารณากำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นของหน่วยงานต่างๆ

– ในส่วนของเรื่องการขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนั้น ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2559 พบว่า มีจำนวนสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงแล้วทั้งหมด 5,727 สถานี

– ประเด็นปัญหาการรบกวนวิทยุการบิน

คงต้องรอดูการทำงานของ กสทช. กันต่อไปละครับว่าจะผลักดันให้ วิทยุดิจิตอล เกิดขึ้นในเมื่องไทยได้หรือไม่ เมื่อไหร่ โปรดรอติดตามกันต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*