News Ticker

นอร์เวย์ประกาศเป็นประเทศแรกในโลกที่ยกเลิกวิทยุ FM แล้วหันมาให้บริการวิทยุดิจิตอลเต็มตัว

นอร์เวย์ประกาศเป็นประเทศแรกในโลกที่ยกเลิกวิทยุ FM แล้วหันมาให้บริการวิทยุดิจิตอลเต็มตัว

เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า ประเทศนอร์เวย์กำลังเป็นชาติแรกในโลกที่จะเริ่มยกเลิกสถานีวิทยุในระบบ ‘FM’ ในเดือนนี้ เพื่อเปลี่ยนไปสู่การเป็นวิทยุดิจิตอล หรือเรียกกันว่า DAB (the Digital Audio Broadcasting) หลังจากพบว่าวิทยุดิจิตอลสามารถบรรจุช่องสถานีได้มากกว่าวิทยุในระบบ FM อนาลอกแบบเดิม อีกทั้งคุณภาพของเสียงก็ดีกว่า และยังประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มากกว่าการออกอากาศวิทยุในระบบ FM อีกด้วย

ทั้งนี้รัฐบาลนอร์เวย์ได้ออกแถลงการณ์ ว่าสถานีวิทยุ FM ในนอร์เวย์จะเริ่มทยอยยุติการออกอากาศตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมปีนี้ป็นต้นไป และกระบวนการยุติวิทยุ FM ในนอร์เวย์จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งหมดในปลายปี 2560 นี้

นอกจากนี้แล้วรัฐบาลนอร์เวย์ยังชี้แจงเหตุผลการที่นอร์เวย์ กลายเป็นประเทศแรกที่ยุติ วิทยุเอฟเอ็มว่า เป็นเพราะสภาพภูมิประเทศของนอร์เวย์ ซึ่งมีพื้นที่อ่าวระดับลึกในพื้นที่สูงชันอีกทั้งยังมีเทือกเขาสูง และชุมชนอยู่กระจัดกระจายจึงทำให้นอร์เวย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับส่งสัญญาณวิทยุ FM สูงกว่า เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในโลก แม้ว่าหลายๆประเทศเองก็ได้มีการทดลองออกอากาศวิทยุดิจิตอล และบางประเทศถึงกับได้ล้มเลิกไป

โดยรัฐบาลนอร์เวย์ประเมินว่า สถานีวิทยุดิจิตอล DAB จะช่วยประหยัดเงินมากกว่าวิทยุ FM ถึง 23.5 ล้านดอลลาร์ต่อปี ขณะเดียวกันก็คาดว่าการยกเลิกสถานีวิทยุ FM มาเป็นวิทยุดิจิตอล DAB เต็มรูปแบบนั้นจะไม่กระทบต่อการจ้างงานแต่อย่างใด โดย ซีเอ็นเอ็นยังเผยว่าขณะนี้ มีหลายประเทศกำลังเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดถึงการยกเลิกสถานีวิทยุ FM ในนอร์เวย์เพื่อเปลี่ยนไปสู่สถานีวิทยุดิจิตอลเต็มรูปแบบว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับหลายๆประเทศที่กำลังทดลองออกอากาศวิทยุในระบบดิจิตอลนั้นพบว่ายังมีผู้รับฟังน้อย เนื่องจากการซื้อหาเครื่องรับรุ่นใหม่นั้นจะมีราคาแพง อีกทั้งการรับฟังวิทยุสามารถรับฟังได้หลายช่องทางเนื่องจากการออกอากาศวิทยุในระบบ FM ไม่ได้ใช้ทรัพยากรด้านคลื่นความถี่มากนัก