News Ticker

วิทยุดิจิตอลจะไม่มาแทนที่วิทยุ FM ในออสเตรเลีย

วิทยุดิจิตอลจะไม่มาแทนที่วิทยุ FM ในออสเตรเลีย

ข่าวเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558

รายงานจากหน่วยงานด้านการสื่อสารของออสเตรเลียระบุว่าประเทศออสเตรเลียไม่ควรจะนำระบบวิทยุดิจิตอล DAB+ มาแทนที่วิทยุ AM/FM แต่ควรจะเน้นในระบบอนาลอกและทำให้ระบบ DAB+ เป็นทางเลือกให้กับประชาชน ซึ่งก็ไม่เป็นที่ชัดเจนนักเกี่ยวกับอนาคตของวิทยุดิจิตอลในประเทศนี้

เงินลงทุนและความซับซ้อนในการเปิดระบบวิทยุดิจิตอลแบบ DAB ทั่วภาคพื้นออสเตรเลียนั้นถือเป็นความท้าทายต่ออุตสหกรรมวิทยุเป็นอย่างมาก การที่จะส่งสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่แต่มีประชากรอยู่อย่างกระจัดกระจายนั้นถือว่ามีความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งหากเทียบกับประเทศอื่นๆ

ในขณะเดียวกัน ชาวออสเตรเลียต่างก็หันมาใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างรวดเร็วเช่นระบบ Spotify และ Pandora บริการเหล่านี้ก็ถือเป็นบริการที่ช่วยเสริมบริการวิทยุดั้งเดิมในการส่งสื่อวิทยุออนไลน์ผ่านแอพบนมือถือ

การประกาศจากทาง Apple ที่จะหันมาเล่นกับตลาดวิทยุก็จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ฟังมากขึ้น บริการเหล่านี้อาจส่งผลให้การเปลี่ยนนิสัยการรับฟังเป็นไปอย่างยากลำบาก

รายงานยังแนะนำว่ารัฐบาลไม่ควรตั้งกรอบเวลาในการปิดระบบอนาลอกลง และรัฐบาลควรพิจารณาในการผู้ให้บริการวิทยุสามารถเลือกวิธีในการส่งบริการวิทยุของตัวเองได้

ถึงตอนนี้ประเทศออสเตรเลียก็ไปในทางเดียวกับประเทศสวีเด็นในการต้านการปิดวิทย FM อย่างสิ้นเชิง ถึงตอนนี้ก็มีเพียงประเทศนอร์เวย์ประเทศเดียวเท่านั้นที่ยังคงกำหนดวันปิดบริการวิทยุในระบบ FM ลง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*