News Ticker

วิทยุดิจิตอลไทย อาจจะต้องเจอโรคเลื่อน

วิทยุดิจิตอลไทย อาจจะต้องเจอโรคเลื่อน

แผนการเปลี่ยนผ่านระบบกระจายเสียงวิทยุของไทยจากระบบอนาลอกสู่ วิทยุดิจิตอล อาจจะกำลังโดนเลื่อนออกไป ด้วยเหตุที่แผนแม่บทกำลังจะหมดลงในปีหน้านี้ โดยก่อนหน้านี้นั้นถือว่าการพยายามจัดสรรความถี่ใหม่และเตรียมตัวเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาลอกเป็นดิจิตอลนั้นถือเป็นโครงการหลักอันหนึ่ง แต่กลับประสบกับความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนแม่บทเดิมสำหรับปี 2555 – 2559

ทั้งนี้ กสท. เองมีเวลาเหลืออีกราว 17 เดือนในการเปลี่ยนผ่านจากวิทยุอนาลอกเป็นดิจิตอล แต่คิดว่าเวลาที่เหลือนั้นคงไม่เพียงพอในการดำเนินการต่างๆให้เป็นรูปธรรม โดยเมื่อปี 2557 ทาง กสทช. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 8 แห่งในการทดสอบระบบวิทยุดิจิตอล แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่มีข้อสรุปอะไรออกมา

การทดลองดังกล่าวได้มีการใช้โครงข่ายของทหาร และโครงข่ายของทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการรัฐสภา และ อสมท. โดยการทดสอบมีเป้าหมายเพื่อค้นความวิจัยเพิ่มเติมในความเป็นไปได้ของ วิทยุดิจิตอล ซึ่งได้มีการออกอากาศในย่านความถี่สูง (VHF) แบนด์ III ซึ่งบางส่วนจะใช้งานในการออกอากาศทีวีในระบบอนาลอกอีกด้วย

นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในประเด็นของทีวีชุมชนระบบดิจิตอลเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากความล่าช้าของการยุติระบบอนาลอกและการเข้าถึงทีวีดิจิตอลของประชากรไทย

ประเด็นสำคัญต่อมาก็คือการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ถึงการออกอากาศ วิทยุดิจิตอล ซึ่งจะส่งผลกระทบกับทุกคนในประเทศ การเปลี่ยนผ่านจากวิทยุอนาลอกเป็นวิทยุดิจิตอลจะเป็นไปพร้อมๆกับการยุดติทีวีในระบบอนาลอกนั่นเอง

จะว่าไปแล้ว วิทยุ FM น่าจะยังคงอยู่ในประเทศไทยไปอีกนาน การเตรียมทดลองออกอากาศในระบบ DAB ได้ถูกเลื่อนออกไปเมื่อปี 2014 โดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งอธิบายว่าผู้ฟังจำนวนมากกำลังหันไปฟังทีวีผ่านทางอินเตอร์เน็ตแทน

โดยแผนเดิมคือแผน A นั้นจะมี MUX 3 เครือข่ายติดตั้งในหัวเมือง 11 จังหวัดทั่วประเทศ และแผนระยะยาวหรือแผน B นั้นจะมี MUX 4 เครือข่ายให้ครอบคลุมประชากร 95% พร้อมสถานีวิทยุ 64 สถานีทั่วประเทศและ 4 สถานีท้องถิ่นในระบบ DAB ซึ่งจะมีจำนวน 39 พื้นที่ รวมจำนวนช่องทั้งสิ้น 2,496 ช่องวิทยุดิจิตอล

อีกปัญหาหนึ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ก็คือ จำนวนช่องวิทยุที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก มีสถานีเล็กๆอีกนับพัน และสถานีวิทยุชุมชนอีกนับไม่ถ้วน แต่ล่าสุดเมื่อปี 2552 มีสถานีวิทยุชุมชนลงทะเบียนกับ กสทช. กว่า 6,000 สถานีด้วยกัน

ข่าวจาก http://digitalradioinsider.blogspot.com/

Leave a comment

Your email address will not be published.


*