News Ticker

เยอรมันปฏิเสธข้อเสนอให้มี DAB ในเครื่องรับวิทยุ

เยอรมันปฏิเสธข้อเสนอให้มี DAB ในเครื่องรับวิทยุ

นับเป็นการถอยหลังลงคลองไปอีกก้าวสำหรับผู้สนับสนุน DAB ในประเทศเยอรมัน คงต้องรอให้เป็นไปตามกลไกตลาดเท่านั้นในการผลักดันวิทยุดิจิตอล ซึ่งต่อไปการซื้อเครื่องรับวิทยุ FM จะไม่ได้มาพร้อมกับระบบเครื่องรับ DAB ในตัว

นั่นเพราะล่าสุดรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้ปฏิเสธข้อเสนอจากคณะกรรมการวัฒนธรรมของสหพันธ์ว่าควรจะมีการแก้ไขกฏหมายโทรคมนาคมให้เป็นว่า ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไปเครื่องรับวิทยุทุกเครื่องควรจะสามารถรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลได้

การตัดสินใจครั้งนี้ สร้างความยินดีให้กับบรรดาสถานีวิทยุในเยอรมันซึ่งยังคงต้องการออกอากาศในระบบ FM ต่อไป และได้ปฏิเสธที่จะใช้ระบบ DAB+ สถานีวิทยุในกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่ดำเนินการออกอากาศวิทยุในเชิงธุรกิจ

จึงนับได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ในการที่จะเร่งการเพิ่มขึ้นของวิทยุดิจิตอลแบบ DAB ในตลาด อีกมุมมองหนึ่งต่างก็มองว่าวิทยุในระบบ DAB+ นั้นน่าจะเติบโตได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องไปผลักดันอะไรมาก ตัวอย่างเช่นใน Bavaria ก็ได้มียอดขายวิทยุ DAB ไปแล้วถึง 40 % ของยอดขายทีวีทั้งหมด โดยยอดขายทั้งประเทศคาดว่าในปีหน้าวิทยุดิจิตอลจะมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 20 %

ในปัจจุบันเครือข่าย DAB+ ได้ตรอบคลุมทั้งประเทศเยอรมันแล้ว อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ฟังยังมีน้อยอยู่เมื่อเทียบกับผู้ฟัง FM ผ่านช่องทางอื่นเช่น อินเทอร์เน็ต ดาวเทียม หรือผ่านสายเคเบิ้ล จะมีผู้ฟังเพียงประมาณ 5% เท่านั้นที่ฟังผ่านระบบ DAB ในรอบสัปดาห์